GRÖNBETET INTEGRITETSPOLICY

GRÖNBETET INTEGRITETSPOLICY

Så skyddar vi dina personuppgifter
På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter vi på Grönbetet sparar och varför vi gör det. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation. Denna integritetspolicy beskriver Grönbetets behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Grönbetets tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Grönbetet ansvarar för dina uppgifter
Grönbetet, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Så skyddar vi dina uppgifter
Grönbetet värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Grönbetet dina uppgifter
Vid tillfällen som till exempel anmälning av nyhetsbrev, offertförfrågan samt -bekräftelser, kundenkäter eller bordsbokning innebär det att du lämnar någon form av information till Grönbetet. Ibland händer det också att Grönbetet får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om företag som  förmedlar bokningar eller eventuellt SPAR och andra offentliga källor, i syfte att användas för till exempel kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Exempel på uppgifter som vi hanterar
Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, yrke/befattning samt i vissa fall allergier och hälsotillstånd.

Så använder vi dina uppgifter
Grönbetet behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra tjänster mot dig, till exempel bokning av aktiviteter och/eller utskick av relevanta erbjudanden som vi tror att du har intresse av, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Helt enkelt för att ge dig god service och veta hur vi kommer i kontakt med dig om något oförutsett uppstår. I vissa fall kan Grönbetet behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Dessa har tillgång till dina uppgifter
Dina personuppgifter används av Grönbetet och våra bokningsansvariga. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Grönbetet.

Så länge sparar vi dina uppgifter
Grönbetet sparar dina personuppgifter i upp till 7 år.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:
Grönbetet, Ästad 10, 432 77 Tvååker. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos Grönbetet är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Överföring till tredje land
Grönbetet överför aldrig dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Cookies
Grönbetet använder så kallade cookies, små textfiler, på webbplatsen för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Grönbetet använder sig även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Uppdatering av integritetspolicy
Grönbetet gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen.